Pengurusan PPDa

Visi

                 SEKOLAH BEBAS DADAH 

Misi

MELAHIRKAN MURID BEBAS DADAH MELALUI
PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
YANG BERSEPADU DAN MENYELURUH DARIPADA
ASPEK PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN, KURIKULUM,
KOKURIKULM DAN PEMABNGUNAN SAHSIAH

Matlamat

  • Matlamat Pendidikan Pencegahan dadah di Sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran “ KE ARAH SEKOLAH BEBAS DADAH”
Fungsi :-

  1. Pendidikan Pencegahan Awalan untuk rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
  2. Pengurusan Program Intervensi untuk murid yang berisiko dan terlibat mencuba rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV-Aids.
  3. Pengurusan Data, Penyelidikan, Dokumentasi dan Publisiti berkaitan PPDa.
  4. Pengurusan Hubungan Luar

KOLEKSI LALUAN PPDa PERINGKAT NEGERI 2014

SEKOLAH SK RTP BUKIT GOH KATEGORI LALUAN PPDa SEKOLAH RENDAH   ...