Rabu, 17 Oktober 2012

Pegawai PPDa Daerah Maran : Encik Akmal Syah bin Mohamad

Encik Akmal Syah, kini Pegawai Khas PPDa Daerah Maran
 
En Akmal Syah bin Mohamad kini telah dipertanggungjawabkan sebagai Pegawai PPDa Daerah Maran yang baru menggantikan En Mohd Jasmi bin Jaafar. Kekosongan jawatan tersebut selama setahun tidak merencatkan program PPDa di daerah Maran. Encik Mohd Jasmi sendiri telah menjalankan tugas PPDa sehingga kemasukan En Akmal Syah walaupun telah bertukar portfolio ke Unit Pengurusan Kualiti pada April 2011. unit Pengurusan Kualiti pula adalah unit baru di PPD Maran.
     Diharapkan PPDa di Daerah Maran terus mantap dan usaha ini tentunya tidak akan berakhir. Encik Akmal Syah pernah bertugas sebagai guru Matematik di SK Serengkam selama hampir 12 tahun. Kehadiran belia ke PPD Maran, menyuntik semangat baru kepada guru-guru PPDa daerah.
     Bagi Encik Mohd Jasmi pula, beliau merasakan lebih mempunyai kekuatan dalam membantu pengurusan PPDa daerah Maran. Dengan kemasukkan Encik Akmal Syah, maka adanya pegawai baru yang dapat meneruskandan memantapkan  agenda serta 'trademark' daerah Maran dalam PPDa.Beliau sendiri akan terus melibatkan diri dalam program PPDa seterusnya membantu Encik Akmal Syah bagi penambahbaikan dan rujukan.
 
En Jasmi kini sebagai Pnolong Pegawai Pelajaran Daerah Maran di Unit Pengurusan Kualiti.
 


KOLEKSI LALUAN PPDa PERINGKAT NEGERI 2014

SEKOLAH SK RTP BUKIT GOH KATEGORI LALUAN PPDa SEKOLAH RENDAH   ...