Rabu, 12 Januari 2011

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) DAERAH MARAN

Dalam memastikan program PPDa berjalan dengan mantap, pihak sekolah haruslah memastikan pengurusan PPDa berfungsi di sekolah masing-masing. Pengurusan yang berkualiti akan membantu perlaksanaan Program PPDa diterima oleh keseluruhan komuniti sekolah. Ia juga akan memberi kesan kepada diri pelajar agar tidak mudah terjebak dalam penagihan rokok dan dadah diperingkat awal lagi.

Program PPDa yang diadakan adalah bagi mencegah beberapa perkara yang menjadi gerak kerja PPDa iaitu;
a) Pencegahan Rokok
b) Pencegahan Inhalan
c) Pencegahan Alkohol/Arak
d) Pencegahan Dadah
e) Pencegahan Seks Bebas/Zina

Oleh yang demikian, sistem fail yang tersusun hendaklah diwujudkan. Ini bukan sahaja memudahkan proses pemantauan oleh KPM/JPN/PPD dan pihak sekolah sendiri, malah membantu pengurusan guru di sekolah. Beberapa perkara perlu diberi perhatian, antaranya;

1. Fail PPDa (Fail Induk)
a. Fail putih yang didaftarkan melalui rekod fail
b. Terkandung surat diterima dan surat keluar.
c. Perlu sentiasa direkod/semak/diminit.

2. Fail Pengurusan PPDa (Fail Sokongan)
Fail ini amat penting bagi pengurusan dan pemantauan. Sekolah perlu memastikan fail ini diwujudkan dan aktif. Sila rujuk Buku Panduan Perlaksanaan Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah dan Buku Perancangan Strategik 5 Tahun PPDa yang telah dibekalkan kepada semua sekolah.
a. Misi, Visi , Objektif dan matlamat PPDa
b. Jawatankuasa PPDa Sekolah 2011
c. Senarai tugas Jawatankuasa 2011
d. Perancangan / Takwim PPDa 2011
e. Pelan Tindakan
f. Kertas kerja/ Aktiviti
g. Pelaporan aktiviti
h. Surat Pekeliling PPDa
i. Perancangan Bilik Sumber/Lorong PPDa
j. JK dan jadual Rakan/Pengawas PPDa
k. Kajian PPDa

3. Rekod-rekod PPDa
a. Rekod Kes Murid Terlibat Dadah/Ujian Urin (SM)
b. Rekod Kes Murid Terlibat Rokok (SM dan SR)
c. Rekod Aktiviti PPDa
d. Rekod Penggunaan Bilik Sumber/ Sudut PPDa
e. Lain-lain rekod

4. Program/Aktiviti PPDa
a. PPDa Dalam KBSM (Sisipan Dalam P&P ) – SM
    i. Pendidikan Pencegahan Dadah diselitkan dalam pengajaran guru.

b. Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR)
    i. Dilaksanakan oleh guru melalui P&P dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJPK).
   ii. Tajuk P&P boleh dirujuk kepada Buku Teks PJPK (Thn 1 -6) atau merujuk Buku Kit Pengajaran  
      dan Pembelajaran PROSIDAR yang telah dibekal kepada sekolah.
  iii. Guru PJPK juga merupakan Guru PROSIDAR.

c. Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) – SM
i. Wajib untuk Sekolah Menengah
ii. Berbentuk Persatuan Pelbagai Uniform. (rujuk buku SLAD)
iii. Fokus Pelajar Tingkatan 2 ,3,4 dan 5.
iv. Sijil SLAD diberikan kepada ahli Tingkatan 5.
v. Disediakan buku aktiviti SLAD.
vi. Program berterusan setiap tahun.

d. Kempen Anti Rokok/Nafas Segar
i. Semua sekolah perlu memantapkan program ini.
ii. Ceramah, Ujian Penafasan anti rokok dan pameran anti rokok.
iii. Kerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah

e. Sambutan Minggu Anti Dadah
i. Wajib untuk semua sekolah.
ii. Pelbagai aktiviti berteraskan PPDa
iii. Dilaksanakan seminggu/hari.

f. Kempen/Pameran Anti Dadah
i. Dapatkan kerjasama dengan AADK Daerah, PDRM, Pejabat Kesihatan, Pejabat Agama
ii. Sewaktu Minggu Anti Dadah/Mesyuarat Agung PIBG/Sukan/dll

g. Aktiviti Karnival/Pertandingan PPDa/Kuiz PPDa
i. Pelbagai aktiviti termasuk kesenian dan kebudayaan
ii. Boleh dimasukkan dalam Minggu Anti Dadah

h. Mesej Anti Dadah Dalam Kelas/Perhimpunan
i. Menggunakan buku 5 minit Mesej Anti Dadah
ii. Perlu dijadualkan tajuk dan guru/pelajar bertugas

i. Program Intervensi Pelajar (SM)
i. Berfokus kepada pelajar-pelajar yang berisiko
ii. Program berbentuk kem kesedaran/pemulihan pelajar.
iii. Sekolah boleh laksanakan dengan gabungan Badan disiplin/Agama/Kaunseling.
iv. Boleh dapatkan kerjasama dengan Pejabat Agama Daerah.

j. Program Kesedaran HIV/AIDS (PROKES) – SM
i. Wajib dilaksanakan.
ii. Berfokus kepada semua pelajar Tingkatan 5.
iii. Kerjasama dengan Unit HIV/AIDS, Pejabat Kesihatan Daerah

k. Program Keibubapaan
i. Memasukkan program PPDa dalam aktiviti melibatkan ibu bapa. Contohnya ceramah Masalah Dadah dikalangan remaja di Mesyuarat Agung PIBG.
ii. Kerjasama dengan unit PPDa atau AADK Daerah.

l. Program Perkembangan Staf
i. Aktiviti membantu PPDa
ii. Menaiktaraf Bilik Sumber/ Lorong PPDa
iii. LDP/Ceramah PPDa

m. Program-program lain yang berkaitan.
i. Kerjasama dengan Kelab PROSTAR atau Doktor Muda
ii. Kerjasama dalam aktiviti peringkat komuniti/daerah.
iii. Progran Intervensi bersama AADK/PDRM
iv. Program-program anjuran AADK/PDRM/Kesihatan/JKM/PEMADAM dsb.

5. Buku-buku PPDa
a. Perancangan Strategik 5 Tahun PPDa
b. Panduan Perlaksanaan PPDa di Sekolah
c. Pekeliling Ikhtisas PPDa Maran
d. Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
e. Jurnal PPDa
f. Pelaporan PPDa 2009
g. Buku Kit Pengajaran dan Pembelajaran PROSIDAR

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KOLEKSI LALUAN PPDa PERINGKAT NEGERI 2014

SEKOLAH SK RTP BUKIT GOH KATEGORI LALUAN PPDa SEKOLAH RENDAH   ...